Onnenkuplia  (in English below)

06.11.2023

Onnenkuplia!

Yksi eniten kysytyistä kysymyksistä jokin aika sitten oli Instagramin puolella se minkälainen meidän voimapiirimme oikein on?


Se on paljon kaikkea, mutta yksinkertainen. Ajattelin avata asiaa teille täällä hieman.

Meillä kokoonnutaan muutaman kerran viikossa yhdessä voimapiiriin (aikaisemmin päivittäin), vähän ryhmän mukaan mennään. Kaikki alkoi joskus yhden lapsen yksinkertaisesta pohdinnasta. Hän mietti kovasti sitä miksi meillä ei ole muita voimia kuin voimanpateista tulevat. Tartuin pohdintaan heti ja aloimme juttelemaan asiasta hieman enemmän. Keskustelun päätteeksi aloin pohtimaan tarkemmin mm. sitä miten lasten minäkuvaa voisi rakentaa yhdessä ryhmänä vielä paremmin.

Ensin keksin tilasin meille Voimapupun. Näin mielessäni Kylli-tädin tarinat (en tiedä mistä ne tulivat) Mietin aluksi, jos tarinoiden kautta piirissä voisimme syventyä tähän aiheeseen enemmän. Sitten mukaan tulivat onnenkuplat, jotka kulkevat aina mukanamme ja vielä lopuksi voimarap. Täydellistä, mietin.

Meni useampi viikko, kunnes olin saanut rakennettua kivan pienen kokonaisuuden lapsia varten. Mukaan tuli vielä lasten keksimänä voimatanssi mikä on aivan ihana.

Kokonaisuudessaan meidän voimapiirissämme on monta hyvää juttua yhdessä ihanassa paketissa. Meiltä löytyy kyllä erilaisia tunnekortteja, pelejä ja kirjoja, mutta kun luo jotain omaa ja yksilöllistä juuri omalle ryhmälle, on sen mukaan ottaminenkin arkeen helpompaa.

Käytännössä meidän voimapiirissämme tapahtuu ihanaa ryhmäytymistä, tunnetaitoja, kaveritaitoja minä kuvan kohottamista ja positiivista pedagogiikkaa.


Istumme piiriin, kun pienimmät ovat jakaneet kaikille istuintyynyt (erittäin tärkeä tehtävä heille <3) Piiri alkaa kahdella erilaisella tarinalla mitkä Voimapupu kertoo. Tarinat muistuttavat paljon toisiaan, mutta lapset saavat kertoa kummasta tarinasta oma onnenkupla pysyy kokonaisena paremmin ja kummasta se puhkeaa herkemmin. Mietimme tarinoiden tarkoitusta ja juttelemme lasten ajatusten juoksun mukaisesti. He ovat ihania pohtijoita.

Kysyn usein lapsilta ovatko he piirtäneet oman onnenkuplan viime aikoina? Jos ovat, niin juttelemme lisää. Piirrämme uudet myös yhdessä ja käymme läpi, miten onnenkuplan puhkeaminenkin on ok ja sen voi aina piirtää uudestaan =)

Onnenkupla on ollut käytössä muutenkin ryhmässä useamman vuoden. Se on meillä toiminut loistavasti kaveritaitoja harjoitellessa tai tunnetaitoja pohtiessa. Meillä kaikilla on onnenkupla aamulla, kun heräämme. Voimme itse päättää pysyykö se ehjänä päivän mittaa vai puhkeaako se? Ja vaikka se puhkeaisi, sen voi aina piirtää uudestaan. Lapset ovat pitäneet tästä ajatuksesta paljon ja varsinkin kaveritaitoja harjoitellessa kuplasta usein joku mainitsee. Kaikki tunteet sallitaan, mutta isojen tunteiden kanssa harjoittelemme pärjäämään paremmin.

Voimapiiri päättyy aina voimatanssiin ja voimarappiin. Siinä päästetään kaikki irti ja iloitaan itsestä, ystävästä ja meidän ryhmästämme. Riemuitaan siitä, että olemme hurjan voimakkaita ja meistä löytyy kaikki. Siitä hetkestä löytyy kaikki ja on turvallista nauraa, vaikka maha kippurassa. Ennen kaikkea meidän voimapiirimme on täynnä positiivista pedagogiikkaa juuri sellaisena kuin minä sen näen.

Jaan tähän alle vielä ystävältäni kuulemani laulun sanat, joka oli mielestäni voimarappiin täydellinen. Se kiteyttää kaiken ja sopii meille kuin nenä päähän. Kun lukee sanat ajatuksen kanssa, ymmärtää varmasti sen kauniin sanoman mikä siinä on. Ihanan voimauttavaa loppuviikkoa sinulle <3


<3 Katja

Jokainen mun soluni tuntee rytmin, jokainen mun soluni voi niin hyvin

Jokainen mun soluni tuntee rytmin, jokainen mun soluni voi niin hyvin.

Iloinen on joka hiukkanen kun se tuntee tän suuren kaikkeuden,

Iloinen on joka hiukkanen kun se tuntee tän suuren kaikkeuden.

From power circle to power bunny!

One of the most frequently asked questions a while ago on Instagram was what exactly is our circle of power?

It's a lot of everything, but simple. I thought I'd open it up to you here a bit.


We meet a few times a week together in a power circle (previously daily), a bit according to the group. It all started sometimes with a simple reflection of one child. He thought hard about why we don't have any powers other than those coming from the power paths. I immediately took up the reflection and we started talking a bit more about it. At the end of the discussion, I started to think more carefully about how the children's self-image could be built together as a group even better.

First I came up with the idea, ordered a Power Bunny for us. I saw in my mind Aunt Kylli's stories (I don't know where they came from. She used to draw and tell fairy tales when I was little on tv.) At first, I wondered if through stories in the circle we could delve more into this topic. Then came the lucky bubbles that always go with us, and finally the power rap. Perfect, I thought.

It took several weeks for me to build a nice little complex for the children. There was also a power dance invented by the children, which is absolutely wonderful.

All in all, there are many good things in our circle of power in one wonderful package. We do have different emotional cards, games and books, but when you create something unique for your group, it's easier to include it in your everyday life.

In practice, wonderful teamwork, emotional skills, friendship skills, image raising and positive early childhood education take place in our circle of strength.


We sit down in a circle when the little ones have distributed seat cushions to everyone (a very important task for them <3) The circle begins with two different stories that the Power Bunny tells. The stories are very similar to each other, but the children get to tell which story their own happiness bubble stays whole better and which one bursts more easily. We think about the purpose of the stories and talk according to the flow of the children's thoughts. They are wonderful reflectors.

I often ask children if they have drawn their own happiness bubble lately? If so, we'll talk more. We also draw new ones together and go through how bursting a lucky bubble is ok and can always be redrawn =)

The lucky bubble has been in use in the group for several years. It has worked brilliantly for us when practicing friendship skills or thinking about emotional skills. We all have a lucky bubble in the morning when we wake up. We can decide for ourselves whether it will remain intact throughout the day or whether it will erupt? And even if it breaks out, it can always be redrawn. The children have liked this idea a lot, and especially when practicing friendship skills, someone often mentions the bubble. All emotions are allowed, but with big emotions we train to cope better.

The power circle always ends with a power dance and power rap. It's about letting go of everything and enjoying yourself, your friend and your group. Let's rejoice that we are wildly powerful and we have it all. Everything is there in that moment and it's safe to laugh. Above all, our circle of power is full of positive early childhood education just as I see it.

Below, I'll share a words I heard from a friend, which I thought was perfect for power rap. It sums everything up and suits us like a nose to the head as we say in here Finland. When you read the words with a thought, you will surely understand the beautiful message that is in it. Have a wonderfully empowering rest of the week for you <3

<3 Katja

Every cell of mine knows the rhythm, every cell of mine is doing so well

Every cell of mine knows the rhythm, every cell of mine is doing so well.

Gladness is every particle when it feels this great universe,

Joy is every particle when it feels this great universe.